A sikeres kommunikáció lényege abban rejlik, hogy az eszmecsere során mindkét félnek sikerül a másik számára is elfogadható formában megfogalmaznia a közlendőjét.

sikeres kommunikáció

A sikeres kommunikáció alappillérei

Egyetértés

A beszélgetés során törekednünk kell arra, hogy megtaláljuk a véleményeltérés pontjait, és megegyezzünk azokat illetően. 
Két ember közt a véleményeltérés alapjául szolgálhat például az eltérő értékrend, a különböző tapasztalatok, vagy ha nem azonos álláspontot képviselnek.
A véleményeltérés foka is eltérhet, lehet apró vagy szinte áthidalhatatlannak tűnő nézetkülönbség.

A cél mégis minden esetben az, hogy a beszélgető felek komfortosan és elégedetten érezzék magukat a kommunikáció során, ezért érdemes többnyire a megegyezésre törekedni.

Nézetkülönbségek megvitatása

Az egyetértés lehet részleges vagy teljes, és egyetérthetünk a másikkal úgy is, hogy bizonyos nézeteinket módosítjuk.

Más véleményen is lehetünk, mint ami elhangzott. Ilyenkor rá kell mutatnunk, hogy pontosan mivel nem értünk egyet, miben és miért különbözik a véleményünk. Az eltérő vélemény pontos megfogalmazásával azt hangsúlyozzuk, hogy részünkről nem teljes ellenállásról van szó, és készek vagyunk a nézetkülönbségek megvitatására.

Asszertív kommunikáció

A megegyezésre törekvés a sikeres kommunikáció legfontosabb alappillére. Ha igyekszünk összhangot teremteni az álláspontjaink közt és a különbségek helyett a hasonlóságokat keressük, a beszélgetésünk garantáltan pozitívabb légkörben zajlik és elégedettebben zárul. 

Az asszertív kommunikáció lényege, hogy a felek úgy tudják érvényesíteni a törekvéseiket, hogy közben egyikük sem érzi, hogy sérülnének az érdekei. 

Tisztázás

Ha úgy beszélgetünk a másikkal, hogy pontosan nem értjük és nem is törekszünk arra, hogy megértsük az álláspontját, a párbeszédünk nem lesz sikeres. Ha a kommunikáció során felmerül a félreértés gyanúja, törekedjünk a mielőbbi tisztázásra.

Minden beszélő célja az, hogy a hallgatósága számára érthető módon  kommunikáljon, így nem bánja, ha megfelelő formában megfogalmazott, tisztázásra irányuló kérdéseket kap. 

A tisztázás kérése nem minősíti a hallgatót, és nem jelenti azt, hogy az illető figyelmetlen volt, vagy gyengébb intellektuális képességekkel rendelkezne. 

A tisztázás egyik formája, hogy a beszélőt megkérjük, magyarázza el egy picit részletesebben a számunkra nem egyértelmű közlését. Megtehetjük azonban azt is, hogy összefoglaljuk a hallottakat és megkérdezzük, hogy megfelelően értettük -e az elmondottakat.

Támogatás

A beszélgetés során mindvégig biztosítsuk a másik felet a támogatásunkról. Az egyetértést jelezhetjük egyszerű fejbólintással vagy helyesléssel is.

A támogatás azt jelenti, hogy olyan véleményt fejezünk ki, amely a beszélgetőtársunk véleményét erősíti, természetesen csak akkor tegyünk így, ha magunk is egyetértünk az elhangzottakkal.

Kálmán Judit – Online pszichológus – Online pszichológiai tanácsadás és coaching

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@homepszichologus.hu