Az irányító típus jellemzően szereti mások munkáját koordinálni és összefogni. Rendelkezik megfelelő vezetői attitűdökkel, melyek segítségével képes kisebb vagy nagyobb csoportok sikeres vezetésére.

Az irányító típus

Az irányító típus jellemzői

Az irányító típus olyan tevékenységet és munkát részesít előnyben, ahol felelősséget vállalhat a dolgokért és ellenőrizheti azok menetét. Szívesen végez olyan feladatokat, amelyek szervezést igényelnek.

Az irányító típusú személyekhez közel állnak azok a munkafolyamatok, amelyek során döntéseket hozhatnak illetve mások tevékenységét koordinálhatják. Ezek az emberek képesek arra, hogy a saját munkavégzésüket megszervezzék, illetve örömüket lelik abban, ha függetlenül és önállóan dolgozhatnak.

Milyen a jó vezető?

Ahhoz, hogy valaki megfelelően vezessen egy csoportot, a fentiek mellett több egyéb tényező is szükséges. Az illető amellett, hogy motivált a vezetésre, rendelkezzen olyan attitűdökkel, amelyek alkalmassá teszik őt arra, hogy másokat irányítson.

Vezetői motiváció

Az egyik legalapvetőbb tényező, a vezetői motiváció. Ez a belső késztetés szükséges ahhoz, hogy valaki tudatosan vagy spontán módon magához ragadja az irányítást, amint lehetősége kínálkozik erre. A vezetői motiváció optimális esetben nem öncélú és nem a hatalom kézbentartására irányul, hanem tettvággyal és felelősségvállalási készséggel párosul.

Felelősségvállalási készség

A megfelelő felelősségtudattal rendelkező személy kész arra, hogy felelősséget vállaljon a saját illetve az általa irányított csoport munkájáért.

Döntőképesség

Az ideális vezető alkalmas arra, hogy a megfelelő időben a szükséges döntéseket meghozza. Képes a mérlegelésre és a döntés kockázatának az elemzésére. Nem tesz elhamarkodott lépéseket, de nem is késlekedik a döntéshozással. El tudja dönteni, hogy mikor van szükséges a felelősség megosztása illetve annak teljes felvállalása.

Delegáló készség

A delegáló készség elsajátítása segít abban, hogy a vezető illetve az általa vezetett csoport tagjai a kompetencia szintjüknek megfelelő feladatokat vállaljanak magukra és képesek legyenek a saját kompetencia határaik kijelölésére. A delegáló készség a jól működő időgazdálkodás egyik legfontosabb záloga.

Asszertív kommunikáció

Az asszertív vagy együttműködő kommunikáció vezetői és beosztotti szinten egyaránt szükséges kompetencia. Az ilyen jellegű kommunikációs stílus lényege, hogy a kommunikációban résztvevő felek az érdekeik sérülését elkerülve képesek megegyezésre jutni.

A foglalkozási érdeklődés vizsgálat segítségével megtudhatjuk, hogy milyen területen illetve milyen módon szeretnénk dolgozni. A tesztkitöltés hasznos lehet pályakezdőknek vagy pályamódosítóknak egyaránt.

Kálmán Judit, pszichológus – munkapszichológiai tanácsadás

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@homepszichologus.hu