A kézfogás egy ősi kommunikációs gesztus, mely a személyközi érintkezés során egymás köszöntését szolgálja. A tenyerek összefonódását és rázását a találkozásnál illetve a búcsúzásnál alkalmazzuk. De vajon milyen plusz jelentést tulajdoníthatunk a kézfogás jellegének illetve minőségének?

Kézfogás

Hatalmi viszony kifejezése

A kézfogás jól megfigyelhető jellegzetességeiből következtethetünk arra, hogy az érintkező felek milyen viszonyban állnak egymással. Mint, ahogy a testbeszédre általában, a kézfogásra is jellemző, hogy akaratlanul tükrözi a személyes beállítódásunkat a másik fél iránt. Ha megfigyeljük a kézfogás jellegét, hasznos információkat szerezhetünk a partnerünk szándékáról. 

Mivel ez a gesztus gyakran alá-fölé rendeltséget tükröz, érdemes ismernünk a kézfogás pszichológiáját, hogy számunkra kívánatos üzenetet közvetítsünk a külvilág felé.

Uralkodás

Uralkodó magatartást tükröz a kézrázás, ha kezünket tenyérrel lefelé fordítjuk. Ezzel azt sugalljuk a másik félnek, hogy mi akarjuk átvenni az irányító szerepet. 

Általában a vezető beosztásban lévő személy kezdeményez, és a mozdulatot lefelé fordított tenyérrel indítja.

Behódolás

A felfelé fordított tenyér a behódolást tükrözi. Az alárendelt szerepben lévő személy gyakran felfelé fordított tenyérrel indítja a kézfogást vagy ilyen módon fogadja a domináns fél gesztusát.

Ebben a helyzetben a kéz erőtlennek érződik. Ez az ernyedtség fakadhat természetesen betegségből vagy a kéz szándékos kíméletéből is.

Dominancia harc

Ha két domináns személy fog egymással kezet, a mozdulataik dominanciaharcról tanúskodnak. Mindkét fél erőt és hatalmat szeretne demonstrálni, és igyekszik a másik kezét behódoló tartásba forgatni. A felek közti egyenlőséget végül a kölcsönös függőleges tenyér pozíció tükrözi. Ilyenkor a kézfogás erőteljes, a kezek szorítása satuszerű, mely kölcsönös elismerést és tiszteletet sugall. 

A kézfogás módjai

Kezdeményezés

A kezdeményezés legtöbbször tükrözi a felek közt fennálló alá-fölérendeltségi viszonyt. Ugyanakkor, ha nem vagyunk biztosak abban, hogy milyen fogadtatásra számíthatunk, nem érdemes kezdeményezni a kézfogást. Ha nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a másik fél örül az érintkezésnek, inkább várjuk meg a partner közeledését. 

Kultúránként is eltérő lehet a kézrázással kapcsolatos szokásrendszer, így hasznos lehet, ha előre tájékozódunk a helyi etikettről. 

Egyéb tényezők is, mint például a fertőződés veszélye is befolyásolja a kézfogás helyénvalóságát. A covid járvány kapcsán például globálisan egy másik, kevésbé közvetlen üdvözlési forma gyakorlása terjedt el.

A kézfogás ereje

Az ügynevezett “döglött hal” kézfogás kifejezetten negatív érzéseket kelt a partnerben. A petyhüdt kéz és a könnyen felfordítható tenyér gyengeséget, befolyásolhatóságot sugall. Különösen kínos lehet, ha az illető keze nyirkos és hideg.

Hasonlóképp, a túl erős kézfogás, a másik ujjainak a ropogtatása sem kelt jó benyomást a partnerünkben. Agresszivitást tükröz és nem tekinthető helyénvaló gesztusnak.

A pontatlan kézfogás

Előfordulhat, hogy a kézfogás mozdulata célt téveszt, mivel az illető nem megfelelően mérte fel a távolságot kettőjük közt. Ilyenkor a másik fél ujjait markolja meg a kézfogó, mely mozdulat bizonytalanságról árulkodik.

Mivel sokan nincsenek tudatában annak, hogy a kézfogásuk milyen hatást kelthet a másik emberben, érdemes egy közel álló személlyel tesztelni és gyakorolni a kézfogást.

Kálmán Judit, pszichológus – Online pszichológiai tanácsadás

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@homepszichologus.hu