Az önismereti tréning segíti a reális énkép kialakítását és fejleszti az önértékelést. A megfelelő önismeret hozzájárul a mindennapi jóllétünk megteremtéséhez.

Önismereti tréning

Önismereti tréning kamaszoknak

Új szemléletmód kialakítása

A kamaszkor változásokkal és kihívásokkal teli időszak. Ebben az életszakaszban a fiatalok fokozatosan átértékelik a körülöttük lévő világot. Más szemmel néznek a szüleikre, a tanáraikra és a felnőtt társadalomra, mint korábban. Új példaképeket választanak maguknak, bár az irány, amerre haladni szeretnének korántsem egyértelmű számukra. 

A kamaszok amellett, hogy más szemmel néznek a környezetükre, önmagukra is másként tekintenek. A tagadás korszakában járnak, könnyebben tudják megfogalmazni mindazt, amit nem akarnak illetve amivel már nem tudnak azonosulni, mint azt, amivel igen. Megváltozik a viselkedésük, az öltözködésük, többé már nem gyerekek. A hangosan kinyilvánított kritika vagy  elégedetlenség mögött azonban még többnyire bizonytalanság és kishitűség húzódik meg.

A személyiség fejlődése

A kamaszok számára ez az időszak szorongással és feszültséggel teli. Küzdenek az önállóságért, gyakran szembefordulva a felnőttekkel és hallatják a hangukat. A hormonális változások illetve a szembenállás feszültsége erős hangulati ingadozást okozhat számukra. 

A folyamatos változásokkal teli útkeresés időszakában is szükségük van biztos támpontokra, melyek irányt mutathatnak számukra. Ilyen támpontok a reális önkép és önismeret illetve a stabil értékrend. Mindkettő kialakításában fontos szerepet játszik a kamasz környezete, de elengedhetetlenül fontos mindemellett a fiatal önismereti munkája is.

Reális önismeret és önkép

Az önismereti tréning segítséget nyújt abban, hogy a fiatalok minél hatékonyabban legyenek képesek reális önkép kialakítására. A tréning tematikája biztonságos feltételeket biztosít arra, hogy a kamaszok elindulhassanak önmegismerés útján. 

Az önismereti tréning során a fiataloknak lehetőségük van arra, hogy minél több nézőpontból tekintsenek önmagukra. Az önreflexió segítségével feltérképezhetik erőforrásaikat és fejlesztendő területeiket.

Önismereti tréning felnőtteknek

A felnőtt önismereti tréning kezdő és haladó szinten nyújt támogatást mindazoknak, akik szeretnének közelebb kerülni belső lényegükhöz.

Az önismeret az életünk során folyamatosan fejleszthető. Az új élethelyzetek illetve a megváltozott életkörülmények sokszor sürgetőbbé teszik az önismereti munkát. Ilyenkor a rugalmas alkalmazkodáshoz illetve a hatékonyabb megküzdéshez arra van szükségünk, hogy mozgósítsuk a belső energiáinkat. Az önreflexió pozitívan hat a felnőttek önértékelésére és erősíti az önmagukba vetett hitet.

Önismeret fejlesztés autogén tréning segítségével

Az autogén tréning relaxációs technika elsajátításával kiegészíthető az önismereti munka. A relaxáció fejleszti az összpontosítást és az elérendő célok megfogalmazását. Stresszcsökkentő hatása által támogatja a konfliktusokkal való megküzdést és segíti a figyelmünket önmagunkra és a céljainkra irányítani. 

Kálmán Judit, tanácsadó pszichológus – Önismereti tréning

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@homepszichologus.hu