Az íráskép a grafológia módszereivel elemezhető. A kézírás használatának visszahúzódásával ez az elemzési mód napjainkban egyre inkább háttérbe szorul az egyéb, rendelkezésre álló személyiségelemző módszerek mellett. Mindemellett az íráselemzésben felhalmozott tapasztalatoknak a mai napig hasznát vehetjük, akár önismereti céllal, akár a munkaerő kiválasztásban használjuk ezt a módszert.

Grafológia

Mit vizsgál a grafológia?

A grafológia lehetőséget nyújt arra, hogy a megfelelő elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakemberek a kézírás alapján következtetéseket vonjanak le. Az írás egyes karakterjegyei bizonyos személyiség-jellemzőkre utalhatnak. Fontos alapszabály azonban az íráselemzés során, hogy mindez az írás tulajdonosának tudtával és beleegyezésével történjen, illetve a grafológus a munkájához szükséges megfelelő végzettséggel rendelkezzen.

Az íráskép

Az kézírás sok mindent elárul a kézírás tulajdonosáról. Az íráskép alapvetően több tényezőből illetve karakterjegyből áll össze, melyek egy néhány soros vagy hosszabb szöveg esetén egységes képet alkotva üzennek az írás tulajdonosáról.

Az írásdőlés

Az írásdőlés az emberek külvilághoz való irányultságára utal. Az extrovertált személyek írása többnyire jobbra, az introvertáltaké pedig balra dől.

A betűk kötésmódja

A betűket különféle módon köthetjük össze egymással. A grafológia megkülönböztet íveket és árkádokat, illetve összeköthetők a betűk éles szögeket bezáró vonalakkal. Mindebből a grafológusok a temperamentumra illetve a befolyásolhatóság szintjére következtethetnek. Az élesebb szögek többnyire konokabb természetre utalnak. Az elnyújtott, fonalszerűn összekötött írásjegyekből sietségre következtetnek.

Az írás méretei

Az írás nagysága

A betűk magasságát értjük az írás nagysága alatt, melyet a grafológia a betűszélességtől független vizsgál. A nagyméretű írásból általában fokozott önértékelésre, optimizmusra, dinamikára következtethetünk.

A szárak hosszúsága

A úgynevezett zónaarányoknak, a tanult írásmódnak megfelelően kiegyensúlyozottnak kell lenni. Ha az írásjelek alsó vagy felső zónája szembeötlően hangsúlyos, az íráskép eltérést mutat a megszokottól. A felső szárak hangsúlyozása a szellemi értékekre utal. Az írójáról feltételezhető, hogy előnyben részesíti az elméleti gondolkodást és gyakran élénk fantáziával is bírhat. Ezzel szemben a hangsúlyos alsó szárak a praktikus gondolkodásra illetve az anyagi értékek előtérbe helyezésére utalhatnak.

Az írás szélessége

A grafológia szempontjából hasonlókép vizsgálandó, hogy az írásjegyek szélessége eltér-e a standardtól. A szélesen írott betűk esetén az író erőteljes egyéniségére illetve pozitív életfelfogására következtethetünk. Az ilyen emberre jellemző lehet a magabiztosság illetve a spontaneitás és vállalkozó szelleműség. Amennyiben azonban az írás színvonala alacsony, az írás gazdája valószínűleg még nem érett megfelelően azokra a kihívásokra, amelyeket felvállalni kívánna.

A szűk írásmód bizonyos tekintetben a széles írásmód ellenkezőjeként értelmezhető. Gátlásosságról és görcsösségről árulkodik. Valószínű, hogy az író valamire kényszeríti magát. Ha nem csak szűken, hanem szögesen is ír, akkor többnyire félénk vagy megkeseredett emberről van szól.

Teltség és soványság

A betűk pufóksága vagy soványsága illetve az egyes szavak közti távolságok utalnak az írás teltségére. A sovány írásra többnyire a vékony, gyenge vonalvezetés jellemző, ám a telt írással nem jár feltétlenül együtt az erős vonalvezetés. A betűk pufóksága jellemezi a nyitott természetű, harmonikus gondolkodású embereket, akikben életöröm és jókedv lakozik. Rájuk is jellemző lehet az élénk fantázia és lelkesedés.
A sovány írás a telthez képest gyengének, vérszegénynek tűnik. A teoretikus gondolkodású, kevésbé gyakorlat orientált emberekre lehet jellemző az ilyen íráskép. A sovány betűk utalhatnak érzelemszegénységre illetve alacsony humorérzékre is.

Kálmán Judit, pszichológus – Önismereti tanácsadás és tréning

Online pszichológiai tanácsadás

E-mail cím: info@homepszichologus.hu

Tel.: +36 70 254 5482