A priorizálás azt jelenti, hogy képesek vagyunk megkülönböztetni a számunkra fontos dolgokat illetve teendőket a kevésbé fontosaktól. Rendelkezünk lényeglátó képességgel, feladatainkat rangsoroljuk és döntéseinket meg tudjuk hozni a kellő pillanatban.

Priorizálás

A priorizálás tényezői

Döntésképesség

Életünk folyamatos döntések sorozata, szüntelenül döntenünk kell valamiben. Választásaink közt szép számmal vannak jelentéktelenek és nagy jelentősséggel bírók. A döntés pillanatában azonban nem biztos, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy épp milyen fajsúlyú problémával áll szemben. Sokan úgy próbálják az esetleges veszteségeiket minimalizálni, hogy minden kérdést felelősségteljesen, a lehető legnagyobb körültekintéssel vizsgálnak meg. Erre azonban gyakran nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű idő, így az alapos problémamegoldás időzavarhoz vezet.

Az időhiány hamarosan aggodalomhoz vezet, és az ilyen jellegű szorongás jelentősen növeli a bizonytalanság érzését és rontja a döntésképességet.

Lényeglátás

Ha rendelkezünk megfelelő lényeglátó képességgel, el tudjuk dönteni, hogy az adott helyzetben mely probléma megoldásával szükséges többet vagy alaposabban foglalkoznunk, és mi az, ami kevésbé fontos.
A legtöbbször az okozza a problémát, hogy elveszünk a részletekben, és minden momentumnak egyformán nagy jelentősséget tulajdonítunk. A probléma megoldása során így könnyen szétaprózódhat a figyelmünk, elveszíthetjük a szükséges fókuszt. Ezt a hozzáállást tükrözi szemléletesen a mondás, mely szerint ilyenkor “nem látjuk a fától az erdőt”.

Időgazdálkodás

A megfelelő időgazdálkodás egyik fontos eleme a priorizálás, azaz a rangsorolás képessége. Ha nem tudjuk fontosságuk alapján rangsorolni a teendőinket, és mindent el akarunk végezni, akkor kicsúszunk az időből. Feszültségszintünk ezzel párhuzamosan emelkedik, sürgetve, szorongatva érezzük magunkat.

A priorizálás / rangsorolás teszt bemutatása

Az alábbi kérdőív kitöltésé díjmentes és szabadon hozzáférhető azok számára, akik a 18. életévüket már betöltötték. A kérdőív értékelését csak Ön láthatja, válaszait a honlap nem tárolja.

A teszt önjellemzésen alapul és az önismereti munka elmélyítése a célja. Az eredménye nem tekinthető diagnózisnak vagy pszichológiai szakvéleménynek.

A teszt kitöltését követően, miután a kiértékelés gombra kattintott, a képernyőn azonnal olvashatja az értékelést.

Teszt kitöltési útmutató

Az alábbi teszt 16 kijelentést foglal magában. Miután elolvasta őket, jelölje a válaszait, aszerint, hogy igaznak vagy hamisnak érzi önmagára vonatkoztatva az állítást.

Minden esetben egy választ jelöljön meg, és ne hagyjon ki egy kérdést sem!

1. Egy időben általában több dologra is gondolok egyszerre.

 
 

2. Csak nehezen tudok nemet mondani.

 
 

3. Mindennek, amit csinálok, tökéletesnek kell lennie.

 
 

4. Ha kötelességeim vannak, arra a családomnak abszolút tekintettel kell lennie.

 
 

5. Túl vagyok terhelve munkákkal, és büszke vagyok rá.

 
 

6. Sokszor elhalasztom a fontos dolgokat.

 
 

7. A munkahelyemre többnyire korábban érkezem, és később jövök el onnan, mint a kollégáim.

 
 

8. Nehezen veszem igénybe mások segítségét, inkább magam csinálok mindent.

 
 

9. Munka közben túl gyakran hagyom, hogy megzavarjanak.

 
 

10. Megbeszéléseknél, vitákban gyakran kanyarodom el a témától.

 
 

11. Jó lenne, ha több karom lenne, és akkor több dolgot tudnék egyszerre csinálni.

 
 

12. Nehéz betartanom a határidőket.

 
 

13. Nem vagyok elégedett, ha csak átlagos teljesítményt nyújtok.

 
 

14. Sokkal többre vagyok képes, mint amennyit megmutatok.

 
 

15. Az állandó szöszmötölés miatt nem jutok hozzá a fontos dolgokhoz.

 
 

16. Az életemben gyakrabban lépnek fel váratlan válsághelyzetek, mint másoknál.

 
 

Kálmán Judit, online pszichológus – Online pszichológiai tanácsadás

Időpont egyeztetés:

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@homepszichologus.hu