A testbeszéd értelmezése szerves részét képezi a kommunikációnak. Nehezebben boldogulnánk el a hétköznapi kommunikációs helyzetekben, ha nem tudnánk, mit jelentenek a másik fél gesztusai és mozdulatai.

A testbeszéd értelmezése

A testbeszéd értelmezése a kommunikációban

Mire figyeljünk

Minden olyan kézmozdulatra, testhelyzetre vagy az arc gesztusaira érdemes odafigyelnünk, amely feltűnik nekünk akár az ismétlődése miatt, akár azért, mert az adott helyzetben indokolatlannak vagy nem odaillőnek látjuk. Az is lehet, hogy felfigyelünk egy jellegzetes kézmozdulatra, amit már korábban másoknál is észrevettünk, de akkor nem tulajdonítottunk neki különösebb jelentősséget.

A non-verbális kommunikáció jelentőssége

Ha kommunikáció közben nem csak arra figyelünk, amit a másik ember mond, hanem arra is, hogy hogyan mondja, sokkal többet tudhatunk meg az illető valós szándékairól. Sokszor érezhetjük azt, hogy a beszélő szavai illetve az ezeket kísérő gesztusok nincsenek összhangban egymással. Ilyenkor a megérzésünk azt súgja számunkra, hogy az üzenet ellentmondásos, valami nincs rendben vele. Ha a testbeszéd üzenetének jelentést tulajdonítunk, és pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mit jelent az adott mozdulat, pontosabban megérthetjük a beszélő valódi szándékát.

Az alapvető gesztusok és az egyezményes jelek

A testbeszéd értelmezése szempontjából a gesztusokat két csoportra oszthatjuk. Vannak magától értetődő üzenetek, amelyeket mindenki ért, mivel ezek egyezményes jelekként épültek be a kommunikációba. Ilyen például a fejbólintás, mely az egyetértés egyezményes jele vagy a széttárt karok mely tehetetlenséget üzen számunkra. 

Vannak azonban olyan mozdulatok vagy gesztusok, melyek jelentésének megértése és megfejtése összetettebb elemzést igényel.

Hamisítható-e a testbeszéd?

Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy a testbeszéd értelmezése során megtéveszthetnek-e minket a hamis gesztusok? Ha a kommunikátor tisztában van azzal, hogy testbeszéde mit sugallhat a kommunikációs partnere számára, előfordulhat, hogy hamis gesztusokat használ, a pozitívabb benyomás keltése céljából. Ugyanakkor a megváltoztatott gesztus mellett számtalan egyéb mozdulat, testtartás vagy arckifejezés árulkodhat a beszélő valódi hozzáállásáról. 

Akkor tudjuk érdemben értelmezni a testbeszéd jeleit, ha több jelre figyelünk egyszerre, és mindnek tisztában vagyunk a jelentésével.

Hogyan tanulható meg a testbeszéd értelmezése?

A testbeszéd jeleinek értelmezése a megfigyelésen alapul. Akkor lehetünk járatosak ezekben a jelekben, ha elkezdünk tudatosan figyelni másokat. Érdemes egyaránt figyelmet szentelni a partnerünk gesztusaira, legyen az beszélő vagy hallgató. Emellett tanulmányozhatjuk mások viselkedését is, ha az illetők egymással kommunikálnak, mi pedig kívülállóként a közelükben vagyunk.

Az ilyen jellegű megfigyelések végzésé egyrészt hozzászoktat minket ahhoz, hogy amikor kommunikálunk, ne csak a magunk viselkedésére illetve a mondandónkra koncentráljunk, hanem közben folyamatosan monitorozzuk a másik felet is.

A testbeszéd megfigyelése

A megfigyelésre alkalmas tér lehet minden olyan hely vagy helyzet, ahol emberek találkoznak és kommunikálnak egymással. Az unalmas várakozás perceit egy buszmegállóban vagy egy élelmiszer üzletben is hasznosan tölthetjük például azzal, hogy az egymással kapcsolatba kerülő emberek gesztusait megfigyeljük. Hasonlóan remek helyszín a megfigyelésre és a testbeszéd értelmezésére például a munkahely vagy egy kávézó, ahol az emberek élénk interakcióban vannak egymással.

Kálmán Judit, pszichológus – Online pszichológiai tanácsadás

Telefonszám: +36 70 254 5482

E-mail cím: info@homepszichologus.hu