A legfontosabb szükségletek alapvetően kapcsolódnak az emberi mivoltunkhoz és évezredek óta állandóak. Abraham Maslow, amerikai pszichológus elmélete ezt a témakört járja körül, arra keresve a választ, hogy mely szükségleteinket és milyen fontossági sorrendben kell kielégítenünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. 

A legfontosabb szükségletek - Maslow piramisa
Continue reading