A test és lélek szimbolikája lépten-nyomon üzen számunkra. Pszichénk testi tünetek formájában jelzi, hogy mivel van dolgunk, mit kell tennünk. 

A relaxáció módszerének elsajátítása közben megtanuljuk értelmezni ezeket a kódolt üzeneteket, és fokról-fokra képessé válunk arra, hogy megteremtsük testi-lelki-szellemi harmóniánkat.

Test és lélek kapcsolata
Continue reading